SZERTARTÁSOK

Paramahamsza Vishwananda megmutatja nekünk, hogyan építsünk fel egy élő, szeretetteljes kapcsolatot Istennel. Megtapasztalhatsz egy bensőséges kapcsolatot az Úrral, amikor Isten neveit zengeted és szeretetteljes, odaadó szolgálatot kínálsz fel az Úrnak.

‘’A tanítványnak a Legfelsőbb Úrnak azt a személyes formáját kell imádnia, amelyet a tanítvány a magához legközelebb állónak érez.’

Srímad Bhágavatam

A SZERETŐ ÉS A SZERETETT

Ha spirituális úton vagyunk, az azért van, mert szeretett Urunk hív bennünket, hogy emlékeztessen minket a Vele való örök kapcsolatunkra.

Amikor Isten Nevét zengetjük és odaadó szeretettel imádjuk Őt, meghívjuk Öt, hogy legyen részese életünknek. Íly módon a Vele való legmagasabb szintű szeretetkapcsolatot élhetjük át.

Ez az élő bhakti.

.

IMÁDAT

A hindu hagyomány úgy tartja: „Ha hiszed, hogy egy kő az kő, akkor az kő lesz. De ha hiszed, hogy az Isten, akkor az Istenné válik.” A teljes hittel végzett odaadó szolgálat meghívja az isteni jelenlétet a détibe.

Az istentiszteleti szertartáson, amit pudzsának nevezünk, átélhetjük az Isten iránti gondoskodás édes mivoltát, akárcsak ha ezt valakivel tennénk, aki kedves a számunkra. Azzal, hogy megfürdetjük, felöltöztetjük és megetetjük a Kedvesünket saját egyéni módunkon, ezzel kifejezzük szeretetünket iránta és élvezzük ennek a szent együttlétnek az intimitását.

VÉDIKUS ÉNEKELÉS

A szanszkrit nyelv, amelyet évezredek óta az imádság nyelveként használnak, jellegzetes vibrációt hordoz. A szanszkrit mantrák kántálásából származó rezgések megnyugtatják az elmét, és a szívünkbe vezetnek mindket, ahol Isten lakozik.

Minden Isteni Név az Istenség imádott formájának jelenlétét idézi meg. Kedvesed nevének kántálása közelebb hozza Őt hozzád, hogy így élvezhesd társaságát, és Ő is osztatlan figyelemmel legyen irántad.

TEMPLOMI IMÁDSÁGOK

A munka akkor sikeres, ha Isten áldása van rajta. Amikor az áldást lehívjuk a mennyből, egy óra munka egy egész nap munkájával felér. A közösség imája erősebb, mint az egyéni ima, felemeli a résztvevőket és mindazokat, akik kapcsolatba kerülnek vele.

A templomi imák gazdagok: a színek, az illatok, a hangok, az ízek és textiliák, amelyeket mind az Úr örömére kínálunk fel, Aki viszonzásul áldásával áraszt el mindenkit, erősen hatnak az érzékszerveinkre. Imádkozz az emberiségért.

MERÜLJ EL AZ IMÁDATBAN

Tégy egy kis utazást Vandhananandával, a kántálást oktató nemzetközi vezetőnkkel. Megismerkedhetsz a templomi imákkal, megtapasztalhatod a pudzsa szépségét és többet megtudhatsz arról, hogy a rituálék miként segítenek ápolni az élő kapcsolatot Istennel. Találkozhatsz egy olyan családdal is, aki rituálékon keresztül kötődik egymáshoz és Istenhez.