Impresszum

A https://bhaktimarga.hu (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetőjének adatai:

Név: Odaadás Útja Magyarország Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Rövidített név: OÚME

Idegen nyelvű elnevezés: Path of Devotion Hungary Association (EN), Bhakti Marga Hangaree Sangh (IN)

Székhely: 2243 Kóka, Kossuth Lajos utca 27

Nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Törvényszék

Elnökség: Böhm Márta Anna, Hildebrandt Judit, Groll Eszter

Szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0017506

Adószám: 19288624-1-13

Közösségi adószám: HU19288624

E-mail cím: hungary@bhaktimarga.hu

Telefon: +36 30 736 9502

Weboldal: https://bhaktimarga.hu

A weboldal tartalmáért felelős: Böhm Márta Anna

Tárhelyszolgáltató: 

PAC WebHosting Ltd (https://www.pacwebhosting.co.uk/)

International House, 61 Mosley Street
Manchester, M2 3HZ, UK

sales@pacwebhosting.co.uk

 

A Weboldalon elérhető tartalmak

A Weboldal fő célja az Egyesületre vonatkozó információk, események és hírek megjelenítése az Egyesület tevékenységének bemutatása és ezzel kapcsolatos információs tartalmak közzététele, ismeretterjesztés.

A Weboldalon ezen kívül lehetőség van arra, hogy a felhasználók adományokat juttassanak el az Egyesület számára.

Adományozni a Weboldalon a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban van mód az alábbiak szerint.

Adománynak minősül a Weboldalon keresztül pénzbeli juttatás adása, amelyet az adományozó az Egyesület alapcéljának, illetve közhasznú céljának elérésére ellenszolgáltatás nélkül juttat,

Adományozó az adományát a Weboldalon keresztül a Paypal [(Europe) S.á.r.l. et Cie, S.C.A) elektronikus fizetési megoldásán keresztül tudja eljuttatni az Egyesületnek.

Az Egyesület az általa használt tájékoztatási eszközökön keresztül – így különösen honlapján, hírlevélben – ad tájékoztatást működéséről és az adományok felhasználásáról.

Az Egyesület az éves költségvetési tervét a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján készített beszámoló tartalmi elemeinek megfelelően készíti el.

Az Egyesület a szolgáltatásai fenntarthatósága biztosítása érdekében az ésszerű gazdálkodás elve szerint jár el, amely alapján az éves költségvetését úgy tervezi meg, hogy kiadásai és bevételei (adományok és felajánlások, költségvetési támogatások, gazdasági-vállalkozási tevékenységek bevétele, önkéntesek nem pénzbeli hozzájárulása, más bevételek) egyensúlyban legyenek

Az adomány az Egyesület bevételének számít.

Az adományozás önkéntes, az adomány felhasználásának célja az Egyesület alaptevékenységének támogatása. Az Egyesület célja a Weboldalon is elérhető alapító okirat szerint a hindu kultúra és hagyomány és szellemi örökségek nemzetközi és magyarországi átadását tűzte ki céljául a spirituális Mester, Paramahamsa Vishwananda tanításai alapján. A Bhakti Marga jelentése az ’odaadás útja, ennek megfelelően az egyesület célja, hogy általános spirituális nevelést adjon, továbbá a jógán és meditáción keresztül a testi- és lelki jólét fenntartását elősegítse. Kulturális feladatok ellátását is célul tűzte ki, valamint a környezet és a természet védelmét is szolgálni szeretné.

Az egyesület tevékenysége a Weboldalon is elérhető alapító okirat szerint az ismeretterjesztés a jógával és a hinduizmussal kapcsolatban. Oktatói tevékenység. Fesztiválokon és kiállításokon való részvétel. Honlap működtetése, hírlevelek, kiadványok és könyvek megjelentetése és forgalmazása.

Ezen tevékenységek végzéséhez központ létrehozása. Környezeti tudatosságra és természetes életmódra nevelés, a természetközeli életmód népszerűsítése. Közterületekre történő faültetési programok ellátása. Az egyesület lehetőségei és a hozzá fordulók igényei szerint a szociálisan rászorulók megsegítése adományok szétosztásával, tanfolyamok és egyéb képzések szervezésével.

Szerzői jogok

A Weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak.

Egyesület a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása az Egyesület előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett csak.

A Weboldal használata, illetve az Impresszum egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Egyesület előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Egyesület által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Egyesület adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 

ALTERNATÍV VITARENDEZÉS: 

Az Európai Bizottság a bíróságon kívüli online vitarendezési platformot (ODR-platform) a https://ec.europa.eu/odr címen biztosítja.

 

Hatályos: 2021.08.05.-től