ÁSZF

Weboldalunkon nem szükséges Általános Szerződési Feltételeket megjeleníteni.

 

Indokolás:

Az ÁSZF készítését és szerződéskötés szüskégességét alapvetően a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet határozza meg, amely viszont az adományozási tevékenységre nem terjed ki. A rendelet úgy fogalmaz, hogy a rendeletben foglaltakat a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésekre (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) kell alkalmazni. Adományozás esetében azonban a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés a) ponnt alapján adomány: az a pénzbeli vagy természetbeni juttatás, amelyet az adományozó az adományozott civil szervezet alapcéljának, illetve közhasznú céljának elérésére ellenszolgáltatás nélkül juttat. Ez esetben tehát nincs ellenszolgáltatás a megadományozott részéről, szerződéses kapcsolat sem jön létre az adományozó és az adományozott szervezet között.