ORSZÁGOS SZVÁMI

Az országos szvámik és szváninik Paramahamsza Vishwananda „jobbkeze”. Életfeladatuk, hogy Gurudzsi tanításait  terjesszék a számukra kijelölt országokban. Ha bármilyen spiritualitással kapcsolatos kérdésed van, vedd fel a kapcsolatot az országod számára kinevezett szvámival.

BEMUTATJUK ORSZÁGOS SZVÁMINKAT

Szvámi Vishwaanashuyananda (röviden: Szvámi Anashuya) 2008-ban nyert beavatást Gurujának a Vaishnava Sri Sampradaya ágába. Gurujával 2005-ben találkozott Londonban. Angliából származik, ahol egyetem tanulmányait természettudományi szakon végezte, keresve a választ az élet nagy kérdéseire – kik vagyunk, honnan jövünk és hová tartunk? Keresése vezette el Szatgurujához, Paramahamsza Vishwanandához. Mivel már 2007 óta Pramahamsza Vishwananda áshrámjában él, közvetlenül részt vesz az áshrám működtetésében és jelenleg a Shree Peetha Nilaya áshrám (a fő nemzetközi áshrám) programjainak szervezése a feladata.

Életfeladatának tekinti, hogy szolgáljon és megtanítsa az embereknek, hogy hogyan kövessék az Istenhez vezető odaadás útját: napi imákon keresztül, szent szertartások végzésével és mindezt a mindennapi életbe beillesztve.

Szvámi Anashuya a Bhakti Marga Misszió Tanácsának egyik kinevezett Szvámija, erre a tisztségre Parmahamsza Vishwananda avatta be, és az alábbi országok tartoznak hatáskörébe: Észtország, Magyarország, Litvánia, Lengyelország, Spanyolország.

Beavatása időpontja: 2008

A közösséghez csatlakozott: 2005

Hatásköre: Észtország, Magyarország, Litvánia, Lengyelország, Spanyolország

Város: Shree Peetha Nilaya, Springen

Nyelvek: Angol

X