BHAKTI MARGA SZELLEMI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA

Ashram Projekt

PARAMAHAMSZA SRI SWAMI VISHWANANDA ÉS A BHAKTI MARGA NEMZETKÖZI SZERVEZET

A Bhakti Marga, az Odaadás Útja, a spirituális keresők egy dinamikus nemzetközi szervezetévé fejlődte ki magát az elmúlt évek során. Több mint 40 országban vagyunk jelen. Vedd magad körül pozitív, kreatív és hasonló gondolkodású emberekkel, akik a bhaktit élik, ami segíti a gyors fejlődésünket a spirituális utunkon és segít, hogy hűek maradjunk a Mester tanításához, és erősek és kitartóak legyünk az élet kihívásainak idején is.

A BHAKTI MARGA MAGYARORSZÁGI KÖZÖSSÉGE BEMUTATKOZIK

Magyarországi működésünket valójában Paramahamsza Vishwananda magyarországi látogatása indította útjára. 2017 januárjában látogatott el Budapestre, itt több mint 1000 érdeklődőt és keresőt részesített személyes áldásában és adott Szatszangot. Azóta számos programot szerveztünk, jóga és zenei fesztiválokon vettünk részt, tagja lettünk a Magyar Jógaoktatók Szövetségének, megjelent az első magyar nyelvű könyv, 2 további könyvnek a kiadását 2021-re tervezzük. Az alábbiakban leírt jóga-és meditációs programjaink, valamint a bhakti útjára jellemző tevékenységeket rendszeresen folytatjuk. A nagy érdeklődésre való tekintettel és a tanítványok és követők számának növekedésével elérkezett az idő, hogy megteremtsük saját központunkat.

Jelenleg Budapesten hoztunk létre egy kis templomot, ahol rendszeresen találkozunk imádságra, éneklésre, OM Chantingra, védikus kántálásra és rendszeresen tartunk tanfolyamokat (Atma Kriya Yoga, Babaji Surya Namaskar, Sri Yantra, Mudra, valamint Pudzsa tanfolyamokat). Az ország különböző részein működnek közösségeink, azon belül számos OM Chanting kör.

SPIRITUÁLIS KÖZPONT LÉTREHOZÁSA

Egy olyan helyet szeretnénk megteremteni, ami lehetőséget nyújt az elvonulásra, elcsendesülésre, feltöltődésre.

Paramahamsza Sri Szvámi Vishwananda áldásával a Bhakti Marga magyarországi közössége egy olyan helyet szeretne megteremteni, ahol spirituális emberek együtt élhetnek és működhetnek.

A központ szerves részét képezi a templom, ahol rendszeres szertartásokat végzünk murtikon. A murtik, vagy deityk Isten valamelyik megnyilvánulási formájának szobor ábrázolásai. Ezzel egy energiaközpontot is létrehozunk, amely széleskörű pozitív hatással van az emberre és a környezetre.

Fontos számunkra a környezeti tudatosságra és természetes életmódra való nevelés, a természetközeli életmód népszerűsítése.

Az ‚ahimsa‘, nemártás elvét követve közösségünk vegetáriánus/vegán életmódot folytat.

MI A SANGHA?

A Sangha hindi szó, szanszkritül samgha ‚együtt‘ és han jelentése egybegyűlni.

A Sangha szó tehát közösséget jelent. Amikor ugyanazt a célt követjük és egyazon utat járjuk, a közösségben támogatjuk egymást. Együtt erősebbek vagyunk mint egyedül. A spirituális közösség egy lehetőség arra, hogy szolgáljunk és együtt fejlődjünk. A Mester szeretete, tudása és tanítása világszerte a Sanghák tevékenységén keresztül tud manifesztálódni.

EBBEN RÉSZESÜLHETSZ NÁLUNK

Gyakorlati spiritualitás elsajátítása és alkalmazása a mindennapi életben.

A nyugalom szigetét találod meg nálunk, távol az élet forgatagától.

Mindazt amit nálunk elsajátítasz, csodálatos módon be tudod építeni mindennapi életedbe.

EZT KÍNÁLJUK

A közösségünk a bhakti útját járja, ami révén az alábbiakban felsorolt tevékenységek a szeretetet és az odaadást ébresztik fel bennünk.

 

 • A templomunkban rendszeres imádság, ősi hindu szertatások (pudzsa és Yagna (tűzszertartás) szerint.
 • Tanfolyamok, tapasztalt és képzett oktatókkal: Atma Kriya Yoga, Babaji Surya Namaskar, OM Chanting, közös mantrázás, Bhagavad Gita es más szentírások tanulmányozása Paramahamsza Vishwananda tanításai alapján, Bhajan- és Kirtán éneklés és oktatás; Sri Yantra, spirituális művészet, festészet.

JÓGA ÉS MEDITÁCIÓ

Merülj el az ősi technikák misztériumában, hogy lecsendesítsd az elmét, megleld a belső egyensúlyt és mélyebb kapcsolatot létesíts magaddal és másokkal. A Bhakti Marga jóga-es meditációs technikáit a spirituális Mesterektől, Paramahamsza Vishwananda-tól és Mahavatar Babadzsi-tól kaptuk. Gyakorlásuk által szívünk megnyílik a szeretet átformáló ereje előtt.

Ámbár minden gyakorlat ugyanabból a forrásból ered, mindegyik egyedi módon hatol át a sötétségen és világítja meg a valódi boldogság és az igaz szeretet ösvényét. Mivel a szeretet valláson túli, ezek a gyakorlatok jótékony hatással vannak mindenki számára függetlenül attól, hogy valakinek egyénileg mi a hite vagy milyen spirituális mester iránt érdeklődik.

Project Mantra

Babaji Surya Namaskar

Az alábbi Jóga és meditációs technikákat kínáljuk:

Művészet

Találd meg önmagad a művészeten keresztül!

Paramahamsza Sri Szwámi Vishwananda már kezdettől fogva tanított bennünket felismerni a művészet fontosságát úgy a zenében, mint a festésztben, mint egy az Isten iránti önátadás kifejezésének egyik formáját.

A Bhakti útja a zenén keresztül

Amikor nem magunk, hanem a szeretett Urunk örömére énekelünk és táncolunk, a hétköznap is istenivé válik. Amint a szeretet tisztasága kezd áradni, a gondolatok elcsendesülnek és csak a tiszta lét marad. A Bhajan- és Kirtán éneklése és a hangszereken való játék, amikor ezt tiszta szívvel és szeretettel ajánljuk fel Istennek, akkor ez az aktus egy imává válik.

Tovább

Ezért a zene és az imádság a Bhakti Marga közösségek életében világszerte egy igen fontos szerepet játszik. Templomainkban az ősi hindu hagyományokat követve naponta tartunk imádságot és szertartást, ennek szerves részét képezi a zene. Hangsúlyt fektetünk a zene oktatására és a közös Bhajan-és Kirtán éneklésre is. Templomainkban és közösségeinkben Bhajan csoportok működnek, programokkal és zenei oktatással is támogatva a bhakti útja iránt érdeklődöket és a meglévő közösségek munkáját.

A Bhakti útja a festészeten keresztül

„A festészet meditáció“ – vallja Paramahamsza Vishwananda.

“HA MŰVÉSZ ÉS FESTŐ VAGY, MUNKÁD KÖZBEN MEGFELEDKEZEL A TÉGED KÖRÜLVEVŐ VILÁGRÓL. MINDENT ELFELEJTESZ ÉS ARRA FÓKUSZÁLOD MAGAD, AMIT CSINÁLSZ. SZÍVEDEN KERESZTÜL FEJEZED KI MAGAD EGY KÉPBEN ÉS EZ JELENIK MEG EGY KÜLSŐ FORMÁBAN. AZ, AMI BENNED VAN A KÜLSŐBEN IS MEGNYILVÁNUL.”

Paramahamsza Sri Szvámi Vishwananda

Egy spiritualis festőművész lélekben kapcsolódik ahhoz az isteni formához, akit fest. Ezáltal kialakul egy belső kapcsolat. A csendben, egy meditatív állapotban születnek meg ezek a vizuális alkotások.

Tovább

A festészet is Isten egy megnyilvánulása a kreativitáson keresztül. Az így alkotott festmények energétikusan hatnak a környezetre, az emberre, felidézve bennünk isteni mivoltuk emlékét. Az ilyen alkotások a szépség megtestesítői. Környezetükre gyógyitóan hatnak.


Festészet számos pozitív lehetőséget kínál:

 • elcsendesíti az elmét
 • megébreszti önnön kreatív képességeinket
 • erősíti intuiciónkat
 • önbizalmat ad
 • kapcsolódunk önmagunkhoz

Különböző tanfolyamok és szemináriumok között lehet választani, úgy kezdők és haladók számára, felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt.

 • Új ikon festészet
 • Hindu motívumok festése
 • Rajzolás
 • Intuitív festészet
 • Sri Yantra

EGYESÜLETÜNK

Egyesületünk tevékenységének középpontjában az ember és a környezet áll.

Programjainkkal az ember testi, szellemi és lelki jólétét kívánjuk támogatni. A fentiekben felsorolt tevékenységeinket nemcsak a központunkban, hanem kint a világban is folytatjuk. Szívesen ellátogatunk más spirtiuális közösségekbe, magánszemélyekhez és nyilvános helyekre:

tanfolyam, workshopok fiataloknak és felnőtteknek a felsoroltak szerint;

 • Yagna (tűzszertartás)
 • fesztiválokon és kiállításokon való részvétel
 • hírlevelek, kiadványok és könyvek megjelentetése és forgalmazása
 • a környezet és a természet védelme (pl. faüleltés-program)
 • szociálisan rászorulók megsegítése

A központ létrehozásának támogatásával segíted azt is, hogy mindezt kivigyük a világba.

Mi a Bhakti?

“A BHAKTI A SZERETETET KÉPVISELI, ÉS EZ A SZERETET EGY OLYAN EGYETEMES SZERETET, AMELY MINDENKIBEN JELEN VAN. – A MARGA A MINDANNYIUNK SZÍVÉBEN BENNE ÉLŐ SZERETET FELÉ VEZETŐ UTAT KÉPVISELI, ÚGYHOGY MINDENKI RÉSZE A BHAKTI MARGÁNAK.”

Paramahamsza Sri Szvámi Vishwananda

A Bhakti Marga az odaadás utját jelenti különféle formában. Vedd magad körül pozitív, kreatív és hasonló gondolkodású emberekkel, akik a bhaktit élik, ami segíti a gyors fejlődésünket a spirituális útonkon és segít, hogy hűek maradjunk a Mester tanításához, valamint erősek és kitartóak legyünk az élet kihívásainak idején is.

A bhakti Istenhez, a Legvégsőhöz fűződő szeretetkapcsolatot jelenti. Azt jelenti, hogy készen állsz találkozni Istennel, aki ott van szíved mélyén.

Paramahamsza Sri Szvámi Vishwananda

“A KÜLDETÉSEM AZ, HOGY MEGNYISSAM AZ EMBEREK SZÍVÉT, HOGY FELISMERJÉK ÉS ELFOGADJÁK AZ ÖRÖK ISTENI SZERETETET, AMELY MINDANNYIUNKBAN BENNE VAN.”
Paramahamsza Sri Szvámi Vishwananda

Paramahamsza Sri Szvámi Vishwananda egy megvilágosult spirituális mester és a Bhakti Marga, az odaadás útjának alapítója.

Életét és munkásságát annak szenteli, hogy kortól függetlenül minden embert ösztönözzön a kulturális, vallási, nemi és kortól függő korlátokat meghaladó szeretetre, és megnyissa szívünket a valamennyiünket átható örök Isteni Szeretet felismerésére és befogadására. Bölcsességet és eszközöket ajánl, hogy felébressze a bennünk rejlő belső képességünket ennek a szeretetnek mindennapjainkban való megtapasztalására. Ő maga az Isteni Szeretet átformáló erejének élő példája. Tanítása, hogy megtapasztaljuk ezt az egyedülálló személyes kapcsolatot Istennel a bhaktin, a szereteten és Isten iránti odaadáson keresztül.

MEGTALÁLTUK KÖZPONTUNKAT

Mesterünk, Paramahamsza Vishwananda áldásával 2020 őszén nekiláttunk, hogy spirituális központunk és ashramunk megvalósítására Budapest körnýékén egy alkalmas helyet találjunk. Nagyon hamar rá is leltünk! Budapesttől csupán 52 km-re találtunk egy csodálatos kúriát, ami 1909-ben apácazárdának épült és egészen a 40-es évekig aként is működött. A történelem és a politika viharai közepette, mint sok hasonló sorstársa, elhagyatottá vált ez a csodálatos létesítmény, mígnem 16 évvel ezelőtt megvásárolták és renoválták. Az ingatlan Kóka községben fekszik egy környezetvédelmi területen, mélységes békét és nyugalmat sugározva. Itt szeretnénk – a többi Bhakti Marga ashramhoz hasonlóan – Mesterünk útmutatásával azt a közösségi életformát megvalósítani, ami nemcsak a mi éltünket, hanem mindenkiét, aki ellátogat hozzánk gazdagítani és inspirálni fog.

 

Gyűjtünk a 106nm-es melléképület felújítására, ahol szeretnénk egy 1-szobás és egy 2-szobás apartment kialakítani, melynek a látványtervét itt láthatod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adományózóként nevedet megörökítjük a templomunk falán. Ahogy Mesterünk Paramahamsza Vishwananda mondta, minden adományozó örök áldásban részesül a napi imádságok által.

 

Kérem, válasszon az alábbi adományozási formák közül!Útmutató a PayPal használatához
Adományozás banki átutalással
Adományozás online bankkártyás fizetéssel vagy PayPal tárcával Adományozás banki átutalással


Az adományról

 

Az adományozás nem csak a hinduizmusban van jelen, hanem minden vallásban fellelhető. Amikor tiszta szívből adunk, az mindenki javát fogja szolgálni.

A spirituális úton sokszor azt hiszik az emberek, hogy az ingyen van és nem kell aggódni a pénz miatt. Természetesen a spiritualitás nem arról szól, hogy aggódni kell a pénz miatt, de a működéséhez, vagy bármilyen szolgálathoz pénzre van szükség. A Káli Yugában az adomanyozás a megtisztulást jelenti (Bavishya Purana, Ramayana).

Amikor tiszta szívből adakozunk az önzetlen szolgálat megébred bennünk és a szívünk megnyugszik. Az öröm érzése és ezzel együtt az együttérzes is úrrá lesz bennünk.

Adományoddal vagy egyéb módon segítve csatlakozz az Odaadás Útja Magyarország Egyesület közösségének spirituális központjának létrehozásához. Ha te is szeretnél részese lenni ennek a projektnek, támogatásodat szívesen és köszönettel fogadjuk!

 

Hogyan válhatsz te is projektünk részesévé?

Nagy örömmel tudatjuk, hogy projekt megvásárlásához szükséges HUF 75.000.000-t sikerült összegyűjteni.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik nagylelkűen támogattak bennünket és az ügy mellé álltak.

Itt nyomon követheted az összegyűlt adományokat.

 

 

100%

 

 

 

Ha  működésünket továbbra is szeretnéd támogatni, itt felsoroljuk hogy mire gyűjtünk:

 • templom kialakítása, berendezése és a murtik (Istenábrázolások) megvásárlása
 • a főépület felújítása
 • a melléképület teljes felújítása és 2 db apartement kialakítása (lásd fent látványterv)
 • a központ működtetésének fenntartására
 • a templom fenntartására

Az ashram főépületében az alapvető renoválást követően (2022 elején) szeretnénk rendszeres programjainkat mihamarabb elindítani, így: imádság, Jagna, OM Chanting, Bhajan éneklés, tanfolyamok.

Az adományod mértékétől függően a központunk hivatalos megnyitását követően nagylelkű támogatásod különféle előnyeit élvezheted:

 • Tölts el néhány felejthetetlen napot központunkban;
 • Rendezvényen, tanfolyamon való részvétel;
 • Adományózóként nevedet megörökítjük a templomunk falán. Ahogy Mesterünk Paramahamsza Vishwananda mondta, minden adományozó a napi imádságok áldásában részesül ezáltal.

 

Az adománygyűjtő szervezet adatai:

Odaadás Útja Magyarország Egyesület
Székhely: 1085 Budapest, József krt. 69. fsz. 1.
Bírósági bejegyzés száma: 01-02-0017506
Adószám: 19288624-1-43
Statisztikai számjel: 19288624-9499-529-01

 

Személyes elérhetőség:

hungary@bhaktimarga.hu
Mobil: 06 30 736 9502

 

Adományigazolás

Az online adományodról hivatalos igazolást állítunk ki.

Amennyiben a támogatást magánszemélyként vagy cégednél el tudod számolni, vagy adókedvezményt tudsz érvényesíteni, jelezd felénk, hogy milyen névre állítsuk ki a közcélú adományról szóló igazolást. Ebben az esetben ügyelj arra, hogy csak annak tudjuk kiállítani az igazolást, akitől a pénz érkezett. Cég esetében a következőkre van szükség az adományigazolás kiállításához: cégnév, székhely, adószám. Magánszemély esetén név, adóazonosító jel, állandó lakcím. Egyéni vállalkozóként név, adószám, cím.

 

Célbajutási garancia

Az Odaadás Útja Magyarország Egyesület 100%-os garanciát vállal arra, hogy a támogatást a célnak megfelelően használja fel.

 

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A hozzánk érkező adataid harmadik félnek nem adjuk ki és a GDPR törvény szerint járunk el. Bővebben

 

 

Köszönjük a támogatásodat!

X